KOSTEN


Algemene dossierkosten : aanmaken dossier, boekhouding, archivering gedurende 5 jaar : vast tarief van 75,00 euro per dossiermap
Gewone briefwisseling en mail : 10,00 euro/stuk
Aangetekende briefwisseling : 15,00 euro/stuk
Procedurestukken/dactylo : 12 euro/blz
Kopijen en inkomende mails : 0,40 euro/blad
Gerechtskosten zoals dagvaardingskosten, rolrechten, grosse, afschriften, betekeningskosten, enz. volgens afrekening griffie of gerechtsdeurwaarder
Telefoon-fax-email : 0,50 euro/stuk
Verplaatsingsonkosten naar rechtbanken, expertises, vergaderingen buiten kantoor : 0,80 euro/km
Griffiebons : 1 euro/griffiebon
Overheadkosten : voor bibliotheekkosten, informatica- en communicatiestructuur,... : 10 % van de kosten

De tarieven zijn exclusief BTW.