ERELONEN


In principe wordt het ereloon begroot op basis van de gepresteerde uren.

het uurtarief schommelt naargelang de aard van de zaak, specialisatie, spoedeisendheid, graad van moeilijkheid, ervaring van de behandelende advocaat, geleverde prestaties en het behaalde resultaat tussen 125,00 en 250,00 euro per uur

hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de geleverde prestaties en de waarde van het geschil.

De tarieven zijn exclusief BTW.